Pula nagród finansowych w całym cyklu SUPER TRAIL wynosi 40 000,00 PLN

Po każdym biegu będzie do podziału 10 000,00 PLN rozdzielone po równo między kobiet i mężczyzn wg poniższego:

Miejsce Stare Jabłonki Szczyrk Gorce Krajno Razem
1 2500 2500 2500 2500 10000
2 1500 1500 1500 1500 6000
3 500 500 500 500 2000
4

250

250 250 250 1000
5 250 250 250 250 1000

 

UWAGA

  • Wypłata zebranych nagród finansowych nastąpi po biegu finałowym.
  • W przypadku odwołania biegu finałowego lub któregoś z biegów Prologu, ranking i wypłaty będą wykonane po ostatnim przeprowadzonym biegu
  • Nagrody finansowe będą wypłacane w przeciągu 14 dni na wskazane konto bankowe.